Błogoszczenie – pieszczenie, słow0 autorstwa Stanisława Kurkiewicza

Przykład: S. Kurkiewicz, Samieńswo (Onania):

„Taki, zrazu nieświadomy – lub przez inne osoby zalecony – dotyk płciowa powoduje zaznanie błogoszczenia; a to błogoszczenie tak się odgrywa jak przy płceniu – i temsamem się kończy, co przy płceniu”.

 

Cudzina – stymulowanie seksualne dotykiem innej osoby, słowo autorstwa Stanisława Kurkiewicza

Przykład: S. Kurkiewicz, Samieńswo (Onania):

„Jeżeli zaś druga osoba będzie, np. palcami lub ręką, drażnić u pierwszej osoby płciowo lub inną płciowo-uczuciową powierzchnię ciała, to ten sposób płciowy (czyli ta płciowina) będzie sposobem dwójkowym (płciowiną dwójkową), zwanym przez mnie samiarstwem albo cudziną”.

 

Glissando – palcówka

Przykład: H. Miller, Sexus:

„Obiema rękoma objąłem jej pośladki – moje palce zajęte glissandem wzdłuż wewnętrznej krawędzi jej nabrzmiałej cipy – i rozchylając ją jak przedziurawioną gumową piłkę, umieściłem kutasa w najczulszym punkcie, czekając, aż się nań nadzieje”.

 

Katulać – ocierać penisem

Przykład: T. Boy Żeleński, Nowoczesna sztuka chędożenia:

„Pomnij byś twardą i sterczącą pałką

Wciąż się katulał po jej nagim ciałku”.

 

Krzyczki-jęczki – określenie dźwięków wydawanych w czasie stosunku

Przykład: E. Zegadłowicz, Motory:

„skrzypy, wyraźne ugniaty, sapania i piskliwe krzyczki-jęczki pani Broni”

 

Kurkiewa – określenie pieszczoty seksualnej, autorstwa Stanisława Kurkiewicza (Słownik płciowy)

 

Łapczywość płciowa – określenie niecierpliwości związanej z podnieceniem seksualnym, nazwa autorstwa Stanisława Kurkiewicza (Słownik płciowy)

 

Mineta – forma oralnej pieszczoty, głównie kobiecych genitaliów, ale zdarza się również męskich

Przykład: Włodzimierz Zagórski, XIII Księga Pana Tadeusza:

„Od chwili, gdy ich ślubna przywiozła kareta,
Tadeusz miał myśl jedną – myśl ta to mineta.
(Sztuka wówczas na Litwie nikomu nie znana,
Dziś już rozpowszechniona, ale źle widziana
Przez strzegące cór swoich sędziwe matrony
I księży, którzy nieraz gromią ją z ambony).

Jak dziecię przez cumelek ssie z butelki mleko,
Tak Zosia Tadeusza drażni tą minetą”.

 

Narzędzia uczuć – (tzw. implements of affection) narzędzia dyscypliny, takie jak: bat, szpicruta, bykowiec, pejcz itd., używane przez praktyków BDSM.

 

Przetrzeć bagnet

Przykład: Józefina Mutzenbacher, przekł. Matylda Linkowska:

„Kiedy już uznał, że że przetarłam bagnet do olśniewającego blasku a on sam zadbał ręką, aby moja szparka zarosła kurem, zarządził zabawę w jazdę konną”.

 

Robić laskę – forma oralnej pieszczoty męskich genitaliów

Przykład: M. Witkowski, Fynf und cfancyś:

„pokazywała Diance cipkę i sutki, mimo że ta nie była zainteresowana i się o to absolutnie nie dopraszała, uczyła, jak robić laskę bo jednak jest to czynność, której należy się uczyć, z tym się nie rodzisz”.

 

Ugniaty – określenie ruchów frykcyjnych podczas stosunku

Przykład: E. Zegadłowicz, Motory:

„Rozebrał się Franek i rozbuł prędko; poczęło się bośkanie serdeczne i ogniste ugniaty – w pewnej chwili Sewerka kwiknęła mocno”

 

Za dużo tekstu?Więcej obrazków znajdziesz na Facebooku